كدخبر: ۶۳۴۰۳
تاريخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
آغازي بر پايان
پيش بيني جنگ 3 روزه عليه ايران
براساس اين طرح قرار ميشود كه در روز عمليات در ابتدا 25 هواپيماي اخلالگر راداري و جنگ الكترونيك با پرواز از پايگاه هاي مختلف چند دقيقه قبل از آغاز عمليات در مكان هاي مورد نظر قرار بگيرند در اين زمان در كاخ سفيد رئيس جمهور آمريكا در يك برنامه زنده تلويزيوني كه توسط تمام كانال هاي اين كشور پخش ميشود دستور آغاز حمله به ايران را صادر مي نمايدكه اين آغازی بر پايان آنها است.
اين مقاله يك پيش بيني از جنگ احتمالي آمريكا و اسرائيل دربرابرجمهوري اسلامي ايران مي باشد ولي بر اساس همه اطلاعات موجود هيچ كشوري حتي به اين موضوع فكر نميكند تا خودش را با ايران درگير نمايد چون ايران در جنگ هيچ گاه قابل پيش بيني نيست وبه دليل نداشتن اطلاعات دقيق از توان نظامي ايران نميدانند در صورت آغاز كردن جنگ با چه چيزي روبرو خواهند شودو اين يكي از نقاط قوت ايران مي باشدتا هميشه دشمن را دريك حالت دوگانه در تصميم گيري نگاه دارد ولي من در اين مقاله به بخشي از تاكتيك هاي جنگ نا متقارن را كه امكان دارد در چنين جنگي مورد استفاده قرار بگيرد بررسي مي نمايم اين پيش بيني ميتواند بخشي از توان نا مرئي نيروهاي نظامی ايران اسلامي را براي تمامي دشمنان آشكار نمايد.
مقامات رژيم اشغالگر قدس بعد از كلي فشار برسياستمداران كاخ سفيد براي همراه كردن آنها جهت يك حمله غافلگيرانه و گسترده به 3000 ازهدفهایی كه از قبل شناسايي شده اند در عمق خاك ايران متقاعد ميكنند كه بيشتر اين اهداف را مكان هاي نظامي و صنعتي شامل ميشوند.
 براساس اين طرح قرار ميشود كه در روز عمليات در ابتدا 25 هواپيماي اخلالگر راداري و جنگ الكترونيك با پرواز از پايگاه هاي مختلف چند دقيقه قبل از آغاز عمليات در مكان هاي مورد نظر قرار بگيرند در اين زمان در كاخ سفيد رئيس جمهور آمريكا در يك برنامه زنده تلويزيوني كه توسط تمام كانال هاي اين كشور پخش ميشود دستور آغاز حمله به ايران را صادر مي نمايد تمامي شبكه ها برنامه هاي عادي خود را قطع ميكنند و به پخش برنامه هاي كه توسط پنتاگون از روي ناوهاي كه در حال پرتاب موشك هاي كروزتام هاوك به سمت اهداف مورد نظر مي باشند اقدام مي نمايند ولي نميدانند كه اين آغازی بر پايان آنها است شايد آنها جنگ را آغاز كرده باشند ولي پايان آن ديگر با آنها نخواهد بود.
بر اساس برنامه طراحي شده قرار مي شود ابتدا هواپيما هاي اخلالگر با ايجاد اخلال در سيستم هاي راداري نيروهاي ايران و از كار انداختن سيستم هاي پدافندي راه را براي شليك موشك هاي كروز آماده نمايند هم زمان با اين مرحله 10 فروند بمب افكن ضد رادارF-117كه داراي بمب هاي هدايت دقيق مي باشند 40 هدف بسيار حساس و اصلي را كه شامل فرودگاه ها و مراكز نظامي وهسته اي مي باشد را مورد هدف قرار دهند يعني اولين كار را براي آغاز جنگ اين اسكادران انجام بدهد و يك اسكادران12 فروندي كه شامل بمب افكن هاي رادار گريزB-1 ,B-2 مي باشند به 120 هدف ديگر حمله نمايد يعني هر فروند بايد حداقل به 10 هدف حمله نمايد كه بر اساس طرح كه توسط نيروهاي هوايي اسرائيل طراحي و شبيه سازي شده بايد بتوانند به 70 درصد اهداف خود حمله و آنها را نابود نمايند20فروند هواپيماي بدون سرنشين پریدیتور Predator‬ ‪ MQ-1 از نوع A,Bبا داشتن موشك هاي هدايت ليزري به 40هدف كه بيشتر آنها اهداف كم اهميت تر هستند حمله ميكنند اين مرحله كه گام اول حمله غافلگيرانه مي باشد وطول مدت زمان اين مرحله بر اساس شبيه سازي 2 ساعت در نظر گرفته شد براساس پيش بيني ها این مهمترين مرحله حمله مي باشد درصورتی که از 200 هدف در نظر گرفته شده براي مرحله اول بتوانند به 170 هدف حمله نمايند عمليات را ادامه خواهند داد ولي در صورت شكست ، عمليات در همين مرحله به طور كامل متوقف ميشودو مقامات آمريكايي سعي ميكنند يك آتش بس ايجا نمايند و فضاي ايران را منطقه پرواز ممنوع علائم مي نمايند.ولي اگر به اهداف خود دست بيابند عمليات بدون هيچ گونه تغييري ادامه پيدا خواهد كرد در گام دوم ناو ها وزيردريايي هاكه در مناطق از قبل مشخص شده مستقر هستند با پرتاب موشك هاي كروز به ديگر اهداف تهاجم را ادامه ميدهند در اين مرحله بايد در هر ساعت 1000 موشك كروز شليك شده باشد كه اين مرحله نيز بايد در كمتر از 3 ساعت به پايان برسد و عمليات در كمتر از 5 ساعت تمام بشود ولي مقامات آمريكايي يك مرحله سوم نيز در نظر گرفته اند كه كه در صورت شكست در مرحله اول مرحله فرار ويژه را انجام بدهند در اين مرحله هنگامي كه هواپيما هاي آمريكايي به هر دليلي نتوانند به حداقل از 50 درصد اهداف در 1ساعت دست يابند اقدام به اجراي عمليات فرار ويژه مي نمايند در اين مرحله فقط اهداف هسته اي بايد نابود بشود تا حداقل به بخشي از اهداف خود كه توقف برنامه هسته اي ايران مي باشد دست بيابند و دست خالي صحنه ميدان را ترك نكننددر اين مرحله ناو ها سعي مي كنند حداقل تا جايی كه مي توانند از خليج فارس خارج بشوند يا به بنادر كشورهاي جنوبي خليج فارس بروند تا بتوانند از قوانين بين المللي در زمينه دريا ها براي جلو گيري حملات احتمالي از طرف ايرن استفاده نمايند.
تا اين بخش مقاله فقط از ديد مقامات آمريكايي به اين برنامه حمله احتمالي نگاه كرديم چون مقامات امريكايي فقط همه چيز را بر اساس آنچه مي بينندتحليل ميكنند و منابع قدرت را در تعداد تجهيزات نظامي و تكنولوژي برترتعداد نيروها ارزيابي ميكنند ولي نميداند كه جوانان ايراني چيزي بالا تر از اين ها دارند كه براي مقامات نظامي غربي قابل ارزيابي نيست آن هم روحيه شهادت طلبي و جهاد در راه خدا مي باشد و نبايد از موضوع ولايت پذيري جوانان ايراني كه حاضر هستند تا پاي جان براي رهبر خودشان بجنگندو شعار آنها كه( واي اگر خامنه اي حكم جهادم دهد ارتش دنيا نتواند كه جوابم دهد) هيچ فرد غربي نميتواند درك نمايد فرماندهان آمريكايي و اسرائيلي شايد بتوانند در شبيه سازي با فرمول هاي تجربي و روي كاغذ ايران را شكست بدهند ولي همين عنصر نامرئي كه در تك تك جوانان ايران اسلامي وجود دارد باعث شكست آمريكايي ها با تمام متحدانش خواهد شد .
ولي بيايید از يك ديدگاه ديگر كه بر اساس معيارهاي واقعيتر و از نگاه فرماندهان ایرانی به اين حمله احتمالي نگاهی بيندازيم:
فرماندهان سپاه و ارتش جمهوري اسلامي ايران كه به دليل تجربه بسيار خوبي كه در طول جنگ تحميلي بدست آورده اند و مجهز كردن خودشان به مدرن ترين تجهيزات نظامي روز دنيا و بهينه سازي كردن سلاح هاي موجود و استفاده از تاكتيك هايی كه براساس بررسي نقاط ضعف و قدرت دشمن و تجاربی كه از جنگ هاي افغانستان و عراق آموخته اند از روش هاي بسيار پيچيده جنگ نا متقارن استفاده ميكنند تا نقاط ضعف دشمن را به راحتي مورد هدف قرار بدهند.
مقامات آمريكايي و اسرائيلي سعي مي كنند تا در همان مرحله اول حمله و قبل از آغاز شروع جنگ الكترونيكي توسط هواپيما هاي اخلالگر از طريق نقاط كور راداري كه فكر مي كنند در فضايي ايران است تا جاي كه مي توانند بمب افكن هاي ضد رادارF-117 و بمب افكن هاي رادار گريزB-1,B-2
را در كانال هاي امن به سمت اهداف خودشان هدايت نمايند و در روي زمين نيز بعضي افرادي از گروهك منافقين را كه در پايگاه هاي آمريكايي دوره ديده اند رابا تجهيزات بسيار پيشرفته در مناطق خاصي مستقر مي نمايند تااين افراد هواپيما هارا هدايت و گذراندن آنها از نقاط كور راداري راهنمايي نمايند ولي فرماندهان آمريكايي غافل از اين هستند كه اين نقاط كور راداري يك تله مرگبار مي باشد كه بصورت كاملا حساب شده هستند تا هواپيما ها دشمن را به راحتي به سمت يك منطقه بي بازگشت راهنمايي نمايند درجايی كه انواع مختلفي از سيستم هاي ضد موشكي منتظر آمدن آنها هستند تا يكي يكي آنها را به زير بكشندو در اين زمان مقامات آمريكايي ميفهمند كه ديگر چيزي به نام هواپيمايي ضد رادار وجود ندارد و اين چشمان و دانش بومي جوانان ايراني چگونه هواپيما هاي رادار گريز آنها را كشف مي نمايد ويكي پس از ديگري با سلاح هاي ناشناخته اي سرنگون ميشوند با ساقط شدن هواپيماهاي ضد رادار آمريكا در اولين دقايق ورود به حريم هوايي ايران نيروهاي ديده بان ايران كه درتمام مناطق گسترده هستند اقدام به اسارت گرفتن خلبان هاي نجات يافته از سقوط مي كنند و آنها را به نقاط امن كه از مدت هاقبل درنظر گرفته شده است انتقال ميدهند در اين زمان كار سيستم يك پارچه دفاع ضد هوايي كشور بسيار فعال عمل ميكند و اكثريت هواپيما هاي مهاجم را به زير ميكشد در همين زمان شكاري هاي ارتش ايران از مكان هاي كه هيچ كسي نميداند به صورت هماهنگ با سيستم پدافندي به آسمان بلند مي شوند و به تعقيب جنگنده هاي متجاوز میپردازند در اين زمان مي باشد كه براي اولين بار مقامات آمريكايي با اينكه به مدرن ترين رادارها مجهز مي باشند هيچ هواپيمايي را روي صفحه رادار مشاهده نخواهند كرد براي اولين بار نسل فوق پيشرفته شكاري هاي ايران درس فراموش نشدني را به جنگنده هاي متجاوز ميدهند و از موشك هاي بسيار قويتر وبهتر از موشك هاي فينيكس استفاده خواهند كرد كه هيچ جنگنده اي نميتواند به سلامت به پايگاه خود باز گردد.
همزمان نيروهاي هوافضاي سپاه اقدام به شليك اولين موشك هاي دوربرد خود به سمت اهداف مشخص شده در سرزمين هاي اشغالي قدس دست ميزنند كه موشك هاي گوناگوني از خانواده شهاب3 ، قدر و عاشورا از سيلو هاي زير زميني كمتر از چند ثانيه به سمت نقاط مشخص شده هدايت ميشوند و صداي آژير قرمز در سرتاسر اسرائيل به گوش خواهد رسيد و كمتر از 5 دقيقه ما شاهد خواهيم بود كه شهر تل آويو به شهر ارواح تبديل شده و فقط صداي آژير آمبولانس ها به گوش ميرسد دود بسيار شديدي از بيشتر نقاط مناطق حساس بلند شده است هرج و مرج در شهر موج ميزند به دليل حجم بالاي موشك هاي شليك شده حتي سيستم دفاع فوق پيشرفته اورو و پاتريوت هاي مستقر نتوانسته اند بيشتر از چند موشك را مورد هدف قرار بدهند .
نيروهاي دريايي سپاه نيز با استفاده از موشك هاي ضد كشتي نور ، رعد و موشك كروز كوثر وحتي موشك فوق پيشرفته خليج فارس يكي بعد از ديگري ناو هاي مستقر در خليج فارس و درياي عمان و ناو هايی كه در اقيانوس هند مستقر هستند را به بستر دريا ميفرستند پايگاه هاي آمريكا در اقيانوس هند نيز مورد اصابت موشك هاي ايراني قرار گرفته و تمامي راه هاي كمك رساني به نيروهاي درگير در صحنه نبرد به صورت كامل قطع ميشود در نيروهاي دريايي سپاه پاسداران براي هر كشتي و ناو دشمن 100 موشك از انواع مختلف درنظر گرفته است تا در صورت عدم اصابت يكي بعدي را به سمت هدف پرتاب نمايد شايد كمتر از 6 ساعت اين اتفاق ها خواهد افتاد در اين زمان قايق هاي تندرو سپاه در آب هاي منطقه نبرد گسترده شده اند و درحال نجات دادن سربازان و ملوان هاي ناوهاي مورد اصابت قرار گرفته هستند فقط بر اساس يك پيش بيني خوش بينانه درحدود 20 هزار سرباز آمريكايي در كمتر از 6 ساعت کشته شده اند وتعداد مجروحين و اسيران در حدود50 هزار نفر خواهد رسيد يك فاجعه عظيم براي ارتش آمريكا روي داده است و ناوگان پنجم نيروي دريايي اين كشور به صورت كامل نابود خواهد شد.
بعد از جواب اوليه ايران به اين تهاجم آمريكايي ها كه هنوز در شوك اين ضربه عظيم هستند سعي ميكنند تا خودشان را براي ضربه دوم آماده نمايند و نيروهاي خودرا از پايگاه هاي ژاپن و آلمان به سرعت به سمت منطقه درگيري بفرستند چون نيروهاي مستقر در افغانستان، عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس به دليل ضربات بسيار سنگيني كه در همان دقايق اوليه دريافت كرده اند روحيه خودشان را به طور كامل از دست داده اند حجم تلفات بالاي اين نيروها هرگونه فعاليتي را از آنها سلب ميكند وضعيت پايگاه ها بسيار ترسناك مي باشد همه جا اجساد نيروهاي آمريكايي ديده مي شود صدای زخمي ها كه كمك مي خواهند سكوت مرگبار در پايگاه را هر چند دقيقه ميشكند تمام خطوط ارتباطي قطع شده وهيچ مواد غذايي و امكانات دارويی ودرماني وجود ندارد تمام فرمانده ها فقط سعي ميكنند با كاخ سفيد تماس بگيرند تا كسب تكليف كنند.
بعد از گذشت چند ساعت تعدادي از كشورها جهان با علائم بي طرفي از هر دوطرف درگيري ميخواهند تا آتش بست را اجرا نمايند كشور روسيه و چين نيز با ارتباط با تهران و كاخ سفيد سعي دارند تا به طوري از گسترش درگيري بكاهند كشورهاي اروپايي در انتخاب يك سياست واحد اختلاف اساسي دارند چون اين را ميدانند اگر خودشان را دركنار آمريكا و اسرائيل قرار بدهند عواقب بسيار درد ناكي برايشان خواهد داشت ولي در اين ميان بريتانيا مانند هميشه در كنار آمريكا و اسرائيل حضور خواهد داشت ولي اين موضع لندن فرداي آن روز برايشان گران تمام ميشود.

روز اول نبرد به پايان ميرسد تمام منطقه منتظر فردا ست يك لحظه هم صدا هواپيما ها كه در آسمان پرواز ميكنند قطع نميشود كشورهاي پاكستان وتركيه بي طرفي اعلائم ميكنند مقامات عمان سعي ميكنند فرستاده ويژه به تهران بفرستند تا موضوع در همين مرحله به پايان برسد آمريكا ايران را به استفاده از سلاح هسته اي تهديد ميكند سفارت هاي اروپايي از اتباع خود ميخواهند هر چه سريع تر منطقه را ترك نمايند آمريكا ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد وضعيت در سرزمين هاي اشغالي بسيار بحراني است نيروهاي مقاومت فلسطيني از اين فرصت پيش آمده استفاده كرده اند و در بسياري مناطق با اسرائيلي ها درگير شده اند و كنترل بسياري از مناطق را در دست گرفته اند و در حال پيش روي به سمت مركز سرزمين هاي اشغالي هستند نيروهاي اين رژيم هم از ترس ونا اميدي فرار ميكنند و مقاومت زيادي انجام نميدهند شهرك نشين ها به سمت فرودگاه ها هجوم برده اند يا سعي ميكنند از طريق دريا فرار نمايند .

سازمان ملل به سرعت تشكيل جلسه ميدهد و شوراي امنيت طي تصويب يك قطع نامه از ايران و آمريكا ميخواهد تا جنگ را متوقف سازند بين نماينده ايران و آمريكا در شوراي امنيت درگيري لفظي بسيار شديدي صورت ميگيرد شوراي امنيت از روسيه و چين ميخواهد با ايران وارد مذاكره بشوند تا ايران را به پذيرش قطعنامه راضي نمايند در همين زمان وزيران خارجه روسيه و چين درتهران درحال مذاكره با مقامات ايران هستند تا اين آتش بست را بپذيرد ولي آمريكا تقاضاي ايجاد منطقه پرواز ممنوع را بر فراز ايران را ميدهد آمريكايي ها سعي ميكنند تا فرصتي براي تجديد قوا پيدا كنند ايران نيز كه به صورت كامل به اين نقشه آمريكا پي برده است خود را براي دفاع آماده نگاه ميدارد در اولين دقايق روز دوم آمريكايي ها باز با موشك هاي كروز كه از دريايي مديترانه و اقيانوس هند سعي در ادامه حمله خود دارند كه اين موشك ها قبل از رسيدن به اهدافشان توسط نيروهاي ايراني نابود ميشوند و فقط چند فروند از اين موشك ها به اهداف برخورد ميكنند ايران در جواب اين حمله باز به صورت پر حجم سرزمين هاي اشغالي را و پايگاه هاي آمريكا را در فاصله 5هزار كيلومتري موردهدف قرار ميدهد در اين روز ايران موشك هاي قاره پيما خود را به سمت اهدافي در اقيانوس هند و درياي مديترانه پرتاب ميكند يكي از مكان هاي كه در روز دوم مورد اصابت قرار ميگيرد چندين مكان نظامي در دل بريتانيا مي باشد مقامات لندن به اين نتيجه ميرسند كه قرار گرفتن در كنار آمريكا و حمايت از رژيم اسرائيل مي تواند چه عواقب سختي داشته باشد و اين است توان بازدارندگي موشكي ايران كه بسياري كارشناسان نظامي بسيار با تعجب به اين حوادث چشم دوخته اند.

روز دوم نيز با شكست نيروهاي امريكايي همراه است نيرو هاي دريايي آمريكا از پايگاه هاي مختلف در حال حركت به سمت منطقه هستند به صورت غافلگيرانه مورد هدف اژدرهاي زيردريايي ايران قرار ميگيرند و چندين ناو آمريكايي نابود ميشوند و فقط چند تا از ناو هاي هواپيمابر خودشان را سعي ميكنند به منطقه برسانند .
 

روز سوم نبرد سرنوشت ساز ترين روز اين جنگ خواهد بود آمريكايي ها با دادن بيش از 100 هزار تلفات در دو روز اول جنگ تصميم ميگيرند با تمامي توان نيروهاي هوايي خود كه برايشان باقي مانده است يك حمله سراسري را بر ضد ايران اسلامي انجام بدهند نيروهاي ارتش و سپاه با آماده كردن سيستم هاي دفاع ضد هوايي و حضور ميليوني نيروهاي بسيجي كه مجهز به سلاح هاي ضد هوايي قابل حمل سام 7 و ميثاق و استرلا و حتي موشك دوش پرتاب استينگر در تمامي مناطق كشور پراكنده شده اند و يك شبكه گسترده براي شكار هواپيما هاي دشمن پهن كرده اند كه به صورت يك پارچه و هماهنگ با هم عمل ميكنند و مانند يك شبكه چند لايه از تارهاي عنكبوت عمل ميكنند و با وارد شدن جنگنده هاي آمريكايي ديگر هيچ راهي براي فرار ندارند مگر اينكه خلبان با چتر رااز جنگنده خارج بشوند براي هر هواپيما حداقل 30 موشك در نظر گرفته شده است يعني مورد هدف قرار گرفتن 100 درصد .با وارد شدن انبوهی از جنگنده هاي دشمن براي چند ثانيه سكوت كامل همه جا را فرار ميگيرد همين كه اولين جنگنده به برد موشك هاي دوربرد زمين به هوا سام 5 يا همان S-200مي رسد و موشك روي جنگنده قفل مي شود صداي پرتاب موشك سكوت را در هم ميشكند و چند ثانيه بعد اولين جنگنده دشمن در آسمان منفجر ميشود و اين اولين شكار امروز خواهد بود موشك هاي سام 2 ، صياد، شاهين ، هاگ و سام 6 يكي بعد از ديگري به يك سمت شليك ميشوند و هر جا آسمان را كه نگاه مي كنيد مي بيني يك جنگنده درحال سقوط كردن است بسياري از خلبان ها قبل از اصابت موشك به هواپيمايشان با چتر از آن خارج شده اند دراين زمان باز جوانان ايراني به همگان نشان ميدهند كه اگر بخواهند مي توانند هر چيزي را بسازند همان سامانه S -300كه روسها به ايران نداده ا ند خود جوانان توانمند ايراني حتي بسيار بهتراز آن را ساخته اند و موشك ها این سامانه يكي بعد از ديگري شليك مي شوند و با هر شليك يك انفجار در آسمان نشان از ساقط شدن يكي ديگر از جنگند ه هاي دشمن متجاوز است ديگر نيروهاي هوايي آمريكا كمتر از چند ساعت به صورت كامل نابود مي شوند و ايران براي نشان دادن توان بالاي خود برنامه ويژه اي را اجرا ميكند با پرواز گسترده هواپيما هاي شكاري بمب افكن و بمب افكن هاي استراتژيك كمتر از 1 ساعت بعد ديوار صوتي بر فراز سرزمين هاي اشغالي قدس شكسته مي شود . ايران اسلامي در اوج قدرت آتش بست را مي پذيرد و اين آغازي بر پايان يك ماجرا جويي براي هر دشمني است كه بخواهد به ايران حمله نمايد اين فقط بخش كوچكي از توان بي پايان جوانان شجاع ايران اسلامي است كه تا پاي جان براي آرمان هاي نظام و رهبر خويش مي جنگند.
امید پارسافر کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک
انتهاي مطلب/ب
مطالب مرتبط
شكار ارابه شيطان
حمله به ايران و آغاز جنگ جهاني سوم
نظرات بینندگان:
امريكا واسراييل به خوبي مي دانند توان درگيري با ايران راندارند چرا كه هر جوان ايراني مخصوصا سپاهي برابر با يك بمب اتمي است
ما آمریکا را زیر پا میگذاریم و له میکنیم زیر پایمان این ابرقدرت پوشالی را
ايول داري اي سرزمين اريايي ايران روي يك كره زمين مثل شيري هسته كه بر جنگل جهان نظاره گر هسته امريكا واسراييل كه در اين جنگل ديايي مثل سگ وكفاتر هسته در اين كره زمين ايران بار ديگري به اين امريكا كفتار پير واون اسرايل سك درس خوبي ايران بهشون نشون ميده مرگ بر امريكا مرگ بر اسرايل

درود بر ايران درود بر جوانان سيتان بلوچستاني كه هيچ چيزي هراس ندارن وهر لحظه يا هر ثانيه گوش به زنگ بردرسي دوباره دادان به دشمنان ايران
تا آخرین قطره خونم از وطنم دفاع میکنم
خیلی بچه گانه بود.
می خواستم بگم داستان خیلی خوبی بود..ولی واقعیتش این که اقا امید یه کم دشمن ضعیف جلوه میدن.من خودم حاضرم جونم واسه وطنم بدم ولی ساده گرفتن چنین جنگی فکر نکنم خوب باشه...ولی ممنون جالب بود
خیلی افسانه ای بود بیشتر بلف بود لطفا خیالاتی نباشید شوخی هدی داره پالایشگاه آبادان ببین توسط ایرانی یه قسمتش ساخته شد روز افتتاح منفجر شد ! حالا جنگ بشه چی میشه؟؟؟؟ حتما هواپیمای داخلی بدون نیاز به شلیک دشمن خود به خود می یفتن روسرمون !!!!!!!!!!!
کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک !!! بعید میدونم نویسنده این مطلب کوچکترین اطلاعی از مسائل استراتژیک و نظامی داشته باشد . تحلیل نظامی و استراتژیک اینقدر شعاری،احساسی،رمان گونه و حماسی میشود ؟ منطق کجای این تحلیل بود ؟ آدم یاد فیلمهای بالیوودی و هالیوودی می افتد !!! آقای مثلا تحلیل گر مسائل نظامی و استراتژیک این اصل اولیه را بدان که دفاع بد خودش بدترین تخریبه
این فیلمنامه بود یا تحلیل نظامی ؟!!! این فیلمنامه را بدبد آقای فرج الله سلحشور و یا جواد شمقدری فیلمشو بسازند . یا بدید به آقای مسعود ده نمکی که باهاش اخراجی های 4 را بسازد
بیش از 100 هزار تلفات آمریکایی اونم فقط در 2 روز اول جنگ !!!!!! مگه زلزله 20 ریشتریه ؟!!
رو کاغذ خوب بود

تو عمل نمی دونم
بیشتر شبیه فیلم نامه بود!
اصلا نیاز به داشتن سلاح های پیشرفته نداریم همانطور که در جنگ با عراق نداشتیم براترین سلاح ایرانی ها عشقی است که به کشورشان دارند.
اولا دوست عزیز شما فقط سلاحهای امریکا رو همینها میدونید ولی از مال خودتون نام نمیبرید و معتقدید از اونها بهتره. شما از کجا میدونید امریکا و اسرائیل سلاحهایی ندارند که شما ازش بیخبرید همونطور که معتقدید ایران داره و انها بیخیبرند.
دوما امریکا و غرب مهمترین دشمنشون ایرانه پس مطمئن باشید برای جنگ با بهترین دشمن کم نمیزارند.
سوما کدوم آدم عاقلی وقتی با یک نفر درگیر میشه چندتا موشکم تو سر کسایی میریزه که ظاهرا کاری انجام ندادند. این رفتار جز متحد ردن اونها با هم چه فایده ای داره
چهارما هواپیماهای فوق مدرن ایرانی رو هم میبینیم چقدر توانایی دارند ولی شما که با تولید کنندگان این هواپیما آشنایی و توانایهاشو میدونی بهشون بگو چندتا هواپیمای مسافربری درست کنند که ما دست به دامن قطر نشیم!
پنجما این جنگ جنگ موشک و هواپیما هستش امریکا اصلا دنبال ورود به خاک ایران نیست زیر ساختها رو که بزنه و کار خودش رو بکنه عقب میشینه اونوقت تازه مشکلات شروع میشه. نبود بنزین قطع گاز و برق مشکلات اقتصادی! فکر میکنید مردم مردم زمان جنگ هستند که ببینند و دم نزنند! برای فهمیدن این موضوع بهتر چند روز بجای وسیله شخصی با وسیله عمومی سر کار برید اونوقت خواهید فهمید امریکای اصلی کجاست؟ در ایران یا در خارج از ایران؟
ششما فیلمهای هالیودی اصلا نگاه نکنید چون برای قلبتون خوب نیست
هفتما اینا رو چاپ نمیکنی ولی از روی دلسوزی نوشته شده بود خودت کلاه خودت رو قاضی کن تو این کشور کجا برنامه ریزی هست که تو جنگش باشه!
هشتما یک حکایت بگم
میگن زمان ناپلون یه ژنرال بود تو جبهه دشمن. این همیشه مینشست نقشه میکشید که ناپلون رو شکست بده و روی کاغذ همیشه پیروز میشد تا اینکه از قضا با هم روبرو شدند. نتیجه جالب بود این ژنرال 10 دقیقه بیشتر دوام نیاورد.
بزرگترین سلاح و قویترین سلاح نه موشک و هواپیماست بلکه مردمی هست که به وطنشون عشق بورزند نه مردمی که مجازاتشون این باشه که اجازه خروج از کشور رو نداشته باشند!
زیردریایی!هواپیماهای رادار گریز! موشک های خفن! دو روز پیش پس چی ترکید؟ موشک نبود؟ بعد پولشو از کجا می یارین؟ ان شاالله خودتون هم جای فیلم سازی می رین جنگ یا گرین کارت بدست راهی سفارت سوئیس؟
زیردریایی!هواپیماهای رادار گریز! موشک های خفن! دو روز پیش پس چی ترکید؟ موشک نبود؟ بعد پولشو از کجا می یارین؟ ان شاالله خودتون هم جای فیلم سازی می رین جنگ یا گرین کارت بدست راهی سفارت سوئیس؟
زیردریایی!هواپیماهای رادار گریز! موشک های خفن! دو روز پیش پس چی ترکید؟ موشک نبود؟ بعد پولشو از کجا می یارین؟ ان شاالله خودتون هم جای فیلم سازی می رین جنگ یا گرین کارت بدست راهی سفارت سوئیس؟
بهتره به جای این داستانها یه مقدار اخلاق جامعه را درست کنیم . در ثانی به جای آرزوی مرگ سربازان بدبخت آمریکایی بهتره با توپ و تشر کاری کنیم که جرءت نکنند به این منطقه نزدیک بشن . ثالثا کشتن سربازان فراری آمریکایی در جنگ برخلاف اخلاق علوی است .ماداریم به کجا میرویم ؟
روی کاغذ ما برنده ایم ولی همه چیز تو زمین مشخص میشه
اقا امید شما یا خیلی احساساتی هستی یا هیچی از جنگ نمیدونی اخه پسر خوب تو فیلمای تخیلیشم این طوری نیست چه برسه به واقعیت. راستی تلفات ایرونو یادت رفته حساب کنید ولی من حساب کردم طبق محاسبات من اگه خیلی باشن هفت یا هشت نفرن که اوناعم بدلیل بی دقتی در حین انجام عملیات جونه خودشونو از دست دادن خلاصه این امار برای کشور ما خیره کنندست
فقط میشه گفت : زرششششششششک
از بسکه خندیدم دل درد گرفتم/
داستان جالبی بود...
در این شکی نیست که ایران فاتح این جنگ خواهد بود ولی اینقدر هم نباید خوش بین بود و اینقدر راحت داستان تخیلی گفت . برفرض اگه فقط یکی از مراکز هسته ای مورد اصابت موشک قرار بگیره مواد رادیو اکتیوی که در منطقه پخش می شه یا حتی احتمال استفاده از رادیواکتیو در موشک های امریکایی یا سلاح هسته ای رو شما اصلا به حساب نیاوردین . در ضمن اگه حمله ای بشه فقط از خلیج فارس نیست. امریکا در اذربایجان ارمنستان ترکیه عراق پاکستان و افغانستان و ترکمنستان رو حساب نکردین.
امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند "امام خمینی ره "
آرزو بر جوانان عیب نیست...!
داستان تخیلی نوشتی؟
به فرموده ی امام همریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند
آمريكا واسرائيل اگر بتوانستند عليه ايران اقدام نظامي كنند مطمئناً در30سال قبل اقدام مي نمود وباتوجه به فرمايشات مقام معظم رهبري درصورتي كه فكر حمله به ايران در مغز آنان خطور كندتوسط ملت ايران ازدرون متلاشي خواهند شد
متاسفم برای مملکتی که تو کارشناس نظامی اش باشی ما همگی وطن را دوست داریم ولی این مطالب برای بچه ابتدایی هم بگی به ریشت میخنده
مملکت ما هم دقیقا با همین طرز فکر داره اداره میشه که روزگارمون شده این......
مملکت ما هم دقیقا با همین طرز فکر داره اداره میشه که روزگارمون شده این......
حمله چرا ؟؟؟ آخه ما که نفت را خودمون استخراج می کنیم وبین آمریکا - انگلیس وروسیه وقطر واردن وهند وعمان و آت وآشغالهای آفریقایی مفتی توزیع می کنیم پس چرا اونا زحمت بکشند
بخندين
فقط خدا كنه كه اين مطالب در حد تحديد و همين مسخره بازيا باشه
چرا كه اگه همچين اتفاقي بيفته چه اينكه ما قوي باشيم يا ضعيف ...... بازم اين مردم عادي هستن كه بيچاره ميشن.....
اقايان كه همه يا امريكاي هستن يا اروپايي.....
و مکرو ومکرالله والله خیر الماکرین
برنده یا بازنده زنده یا مرده این راه حق است که می ماند نه ایران و امریکا، دوستان آیا برنده روز عاشورا یزید بود؟ و ما مامور به وظیفه هستیم نه نتیجه !!!!!
ما دانشجويان در حلقه انساني گرد تاسيسات هسته اي نطنز نشان داديم كه تا آخرين قطره خون از انقلاب و رهبر و كشورمان دفاع ميكنيم
هه هه هه
آمریکا هیچ کاری نمیتواند بکند
جنس خوب کشیدی نه
بنده خدا
باشد تو را راست میگی ایران از راه غیب این تسلیحاتی که گفتی را میاره اگه ایران این چیزا که نوشتی را داشت همین الان میزد و حمله میکرد
آرزو ميكنم كه جنگي شروع نشود چون در اين جنگ آن كسي كه لطمه مي بيند ايران و ايراني است نه آن كثافت هايي كه ازآن ور دنيا آمده اند بمب هاي اورانيوم دار است كه نسل هاي آينده ما را نابود ميكند با تمام وجود آرزو ميكنم كه جنگ نشود ولي اگه شد خدايا ايران و ايراني را سر افراز كن
تو کار گردان هالیووود نیستی
نظرات کاربران
* نام:
ايميل:
* نظر:
از درج نظرات حاوی مطالب توهین آمیز معذوریم